วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550

Final

ก่อนที่จะเป็นงาน Final เป็นงานของ Lerrutai ค่ะ เป็นงานที่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากวิธีการติดตา และอยู่ในความหมายของ sequence ที่ว่าเป็นการเชื่อมประสานกันระหว่างส่วนต่างๆ ของพืช เพื่อต้องการให้พืชเจริญเติบโตเป็นต้นเดียวกัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะทำให้ต้นไม้มีความหลากหลายลักษณะอยุ่ต้นเดียวกัน โดยเป็นรังสัตว์ต่างๆ ซึ่งรังสัตว์ก็จะแตกต่างกันออกไป ทำให้เกิดความหลากหลาย และวิธีการติดตานั้น จะใช้วิธีการทาบส่วนที่เป็นตา(Budding)ของต้น จากวิธีการตรงนี้เลยนำมาสู่ชิ้นงานแรกคือ
การซ้อนทับของ layer รูปทรงเรขาคณิต เพื่อดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าทำให้เกิดรูปทรงใหม่ๆขึ้นอาจเป็นเหมือน pattern หนึ่งและยิ่งเมื่อซ้อนทับกันมากขึ้นยิ่งทำให้เกิดความหลากหลายรูปทรงที่ยังคงมาจากรูปทรง basic


Budding project

จะสังเกตได้ว่าจากจุดนี้ได้พัฒนาขึ้นโดยทำเป็นหนังสือขึ้นมา ซึ่งลองใช้material ที่หลากหลาย


ต่อมาได้พัฒนามาเป็น Template เพื่อตอบปัญหาในเรื่อง
1.การจัดวางองค์ประกอบ
2.ขนาดสัดส่วนของภาพที่ดูเหมือนแล้วน่าจะมีความหมาย

ในการทำ Template ครั้งนี้ทำให้เริ่มคิดหัวข้อของงาน จึงได้คำว่า สังคม หรือ CITY LIFE มาซึ่งมองดูว่าสังคมนั้นมีความซับซ้อน การเชื่อมประสานกันระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อเจริญไปเป็นสังคมหนึ่งๆ ซึ่งคล้ายกับวิธีการติดตาต้นไม้ และให้คำจำกัดความของงานนี้เป็นเรื่อง สังคมเมือง ซึ่งมีการเชื่อมประสาน ซับซ้อนกันของสิ่งหลายสิ่ง

แบ่งตัวงานออกเป็น
1. Poster
2. Planning Template
3. Sticker book
4. Pencil
5. Postcard
แนวความคิด Poster
เริ่มจากมองดูความสัมพันธ์ของโครงสร้างสังคมว่ามีอะไรบ้าง แล้วจากนั้นก้มาจัดกระบวนการว่าจะยกเรื่องที่ใกล้ๆตัวมาพูด ซึ่งจะยกเอาสถานที่ สถานการณ์ ที่พบเจอได้บ่อยๆ คือ
-บนถนน ,สถานที่มีกิจกรรมนันทนาการ,ห้างสรรพสิสนค้า โดยหาองค์ประกอบว่าเราพบเจออะไรบนสถานที่เหล่านั้นบ้าง เมื่อ list รายชื่อมาแล้วก็นำมาสร้างในลักษณะที่เป็นภาพ icon โดยนำรูปแบบที่ได้จากการทำ Template เพื่อให้เกิดเห็นว่าในสังคมหนึ่งนั้นมีการเชื่อมประสาน ประกอบกันของสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง
Sticker Book

DisplayPostcard

สำหรับ Postcard อยู่ใน concept ที่ว่าเป็นการเรียงลักษณะเหมือนเกมจับคำโดยมีตัวให้เลือก เป็นสิ่งของในสิ่งแวดล้อมต่างๆกันให้คนลองจับกลุ่มในความหมายของแต่ละคนเอาเอง มีความหมายเพื่อต้องการให้ลองเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของสังคม เป็นงาน Interactive ค่ะวันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2550

Postcard


แผ่น Poscard ที่เราแจกไปนั้นมีแบบด้วยกัน 5 แบบ โดย Postcard นี้เราตั้งใจว่าต้องการให้เป็นงาน Interactive ค่ะ โดยจะใช้ระบบของเกมส์ Crossword ในการสร้างเป็น Interactive ค่ะ ลองสังเกตดูที่ Postcard แต่ละแผ่นดูว่า จะมีการวงในหใวดหมู่ของมัน เช่น ในแผ่นสีเขียวจะมี Typography ที่เขียวว่า Search Healthy Food นั้นหมายถึงว่าให้คุณลองหา สัญญาลักษณ์ที่เป็น Healthy Food ค่ะ โดยที่เราก็จะมีตัวอย่างประกอบให้ดู คือเราได้วงสัญญาลักษณ์ที่เป็น Healthy Food แล้ว ได้แก่ นม ไข่ ผัก ขนมปัง ให้คุณลองหาดูค่ะ ซึ่งสัญญาลักษณ์ Healthy Food นี้จะอยู่ปนกับสัญญาลักษณ์ Junk Food ค่ะ

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550

Poster


TiTa--> Poster

เพิ่มเดิม


Poster--->Tita
เมื่อกี้สีเพี้ยนเลยส่งใหม่